Personel

Jan Jerzy Zenkner

Kategoria: Personel
Dodany przez: Super User

Stargardzianin, Absolwent uczelni warszawskiej, 40 lat praktyki lekarsko-weterynaryjnej (105 lat tradycji rodzinnej w zawodzie). Specjalizacja z chorób przeżuwaczy, wieloletnia praktyka w lecznictwie małych zwierząt. Szczególne zainteresowania lekarskie – ortopedia, homeopatia, zielarstwo i okulistyka. Liczne podyplomowe szkolenia specjalistyczne w kraju i zagranicą. Tytuł „Lekarza Roku” województwa. Stały konsultant z zakresu bujatrii w S.A. Witkowo i Z.D. Kołbacz. Publikacje z różnych dziedzin. Sędzia korporacyjnego sądu okręgowego (5 kadencja) i jego v-prezes. Różne funkcje społeczne pozazawodowe.